በራሪ ወረቀቶች

የበራሪ ወረቀት ርዕስፋይል
የዓባይ ባንክ አገልግሎቶችአውርድ
የዓባይ ባንክ አገልግሎቶች አማርኛ እና ኢንግሊዘኛአውርድ
የአማርኛ እና አፋን ኦሮሞ በራሪ ወረቀትአውርድ
ልዩ የሃጅ ቁጠባ 1አውርድ
ልዩ የሃጅ ቁጠባ 2አውርድ
ልዩ የሃጅ ቁጠባ በአፋን ኦሮሞ 1አውርድ
ልዩ የሃጅ ቁጠባ በአፋን ኦሮሞ 2አውርድ
ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችአውርድ