Profile Category: <span>ዳይሬክተር</span>

አቶ አበባው አበበ
Profiles

አቶ አበባው አበበ

14 ዓመታት የስራ ልምድ
ማስተርስ ዲግሪ በዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ
ቢ.ኤ. ዲግሪ በኢኮኖሚክስ

አቶ እዮብ ንጉሴ
Profiles

አቶ እዮብ ንጉሴ

14 ዓመታት የስራ ልምድ
ኤክስኩዩቲቭ ማስተርስ ዲግሪ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን
ማስተርስ ዲግሪ በዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ
ቢ.ኤ. ዲግሪ በኢኮኖሚክስ

አቶ ዳንኤል ለገሰ
Profiles

አቶ ዳንኤል ለገሰ

23 ዓመታት የስራ ልምድ
ማስተርስ ዲግሪ በጀነራል ማኔጅመንት
ቢ.ኤ. ዲግሪ በኢኮኖሚክስ
ዲፕሎማ በባንኪንግ እና ፋይናንስ

አቶ ክርስቲያን ካሳ
Profiles

አቶ ክርስቲያን ካሳ

10 ዓመታት የስራ ልምድ
ማስተርስ ዲግሪ በኢንፎርሜሽን ሳይንስ
ማስተርስ ዲግሪ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት
ቢ.ኤ. ዲግሪ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት

አቶ ሳሙኤል ተሾመ
Profiles

አቶ ሳሙኤል ተሾመ

20 ዓመታት የስራ ልምድ
ማስተርስ ዲግሪ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን
ማስተርስ ዲግሪ በፕሮጀክት ማኔጅመንት
ቢ.ኤ. ዲግሪ በማኔጅመንት እና ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን