አቶ ቢራራ ሰማኝ

ሥራ አስኪያጅ - ጎንደር ዲስትሪክት

Leave a Reply

Your email address will not be published.