Profile Category: <span>ዳይሬክተር</span>

አቶ ማርቆስ ደመቀ
Profiles

አቶ ማርቆስ ደመቀ

20 ዓመታት የስራ ልምድ
ቢ.ኤ. ዲግሪ በአካዉንቲንግ
ቢ.ኤ. ዲግሪ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን

አቶ እርስቴ ወ/ማሪያም
Profiles

አቶ እርስቴ ወ/ማሪያም

16 ዓመታት የስራ ልምድ
ቢ.ኤ. ዲግሪ በዲቨሎፕመንት ማኔጅመንት
ዲፕሎማ በባንኪንግ እና ፋይናንስ

አቶ አበባው አበበ
Profiles

አቶ አበባው አበበ

14 ዓመታት የስራ ልምድ
ማስተርስ ዲግሪ በዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ
ቢ.ኤ. ዲግሪ በኢኮኖሚክስ

አቶ ጸጋ መኮንን
Profiles

አቶ ጸጋ መኮንን

19 ዓመታት የስራ ልምድ
ማስተርስ ዲግሪ በኢንተርናሸናል ቢዝነስ
ቢ.ኤስ.ሲ. ዲግሪ በአካዉንቲንግ

አቶ እዮብ ንጉሴ
Profiles

አቶ እዮብ ንጉሴ

14 ዓመታት የስራ ልምድ
ኤክስኩዩቲቭ ማስተርስ ዲግሪ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን
ማስተርስ ዲግሪ በዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ
ቢ.ኤ. ዲግሪ በኢኮኖሚክስ

አቶ ኤልያስ ብርሀኑ
Profiles

አቶ ኤልያስ ብርሀኑ

11 ዓመታት የስራ ልምድ
ማስተርስ ዲግሪ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ
ቢ.ኤስ.ሲ. ዲግሪ በኮምፒውተር ሳይንስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ

አቶ ደሳለኝ አያሌዉ
Profiles

አቶ ደሳለኝ አያሌዉ

25 ዓመታት የስራ ልምድ
ማስተርስ ዲግሪ በጀነራል ማኔጅመንት
ቢ.ኤ. ዲግሪ በአካዉንቲንግ
ዲፕሎማ በባንኪንግ እና ፋይናንስ