ንግሥት ቁጠባ አገልግሎት

ይህ አገልግሎት የሴቶችን ፍላጎት ያማከለ ሲሆን፣ ሴቶችን የሚጠቅሙ ልዩ ልዩ አገልግሎቶች

አሉት፡፡

የሴቶች ልዩ የቁጠባ ሒሳብ ከሌሎች የሚለየው፡-

  • ሒሳቡ በሴቶች ብቻ እንዲከፈት የተፈቀደ ነው፤
  • ሒሳቡ በግለሰብ፣ በጣምራ ወይም በማኅበር ደረጃ መከፈት ይችላል፤
  • ሒሳቡ በቅድሚያ በባዶ ሊከፈት ይችላል፤ ነገር ግን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብር 25.00/ ሃያ አምስት ብር ገንዘብ ሊኖረው ይገባል፤
  • የሒሳቡ ባለቤቶች 7.215% ወለድ ያገኛሉ፤
  • የሒሳቡ ባለቤቶች በማንኛውም ጊዜ የፈለጉትን ገንዘብ መጠን ማውጣት ይችላሉ፡፡